IMA Schelling – Consulting
Business Development

Wspomagamy rozwój przedsiębiorstw

Wspomagamy rozwój przedsiębiorstw

Projektowanie, planowanie, środki transportu


Rozwijasz się i chcesz jak najlepiej przygotować swoje przedsiębiorstwo na ten rozwój? Nasi specjaliści w zakresie Business Development są właściwymi osobami do kontaktu. Zespół zapewnia wsparcie przy rozwoju firmy, planowaniu zakładu i wnioskowaniu o możliwe środki.

Rozwój przedsiębiorstwa

Jako całościowe zadanie, rozwój przedsiębiorstwa to istotne założenie strategicznego ukierunkowania przedsiębiorstwa. Wspomagamy przedsiębiorstwa w kwestiach zarządzania portfolio, filozofii produkcyjnej i projektowania struktur i organizacji. W tym celu analizujemy między innymi czas działań i całe procesy organizacji w danym zakładzie.

 • Portfolio
 • Organizacja procesów
 • Rozwój struktur  
 • Filozofia produkcji
 • Czas działania
   

Wsparcie finansowe

Na potrzeby rozwoju lub restrukturyzacji firm często dostępne są środki z gminy, związku krajowego, federacji i/lub UE. Razem z klientami przeprowadzamy kontrolę pod względem możliwości uzyskania dotacji i sprawdzamy, czy przyszłe plany umożliwiają finansowanie i jakie programy są dostępne. Chętnie pomożemy przy wnioskowaniu o te środki i przy przygotowywaniu odpowiednich planów biznesowych.

 • Sprawdzenie możliwości dotacji
 • Oferowanie usług doradczych
 • Utworzenie planu biznesowego
 • Utworzenie planu biznesowego

Planowanie działalności zakładu

Nasi specjaliści oprócz dużego doświadczenia i kompetencji mają także w znacznym stopniu rozpoznanie rynku, a tym samym dysponują najlepszą podstawą optymalnego planowania zakładu. Zapewniamy wsparcie przy planowanej optymalizacji lub przy rozszerzeniu działalności zakładu, przy czym przekazujemy w ramach analizy porównawczej strukturalne zestawienie typowych na rynku rozwiązań i założeń. W ten sposób określamy wspólnie z klientami optymalne merytorycznie i pod względem gospodarczym rozwiązanie do danych wymogów. Oprócz tego wspomagamy klienta przy planowaniu środków roboczych, personelu i realizacji, opracowujemy nową organizację procesów i systemy kontroli jakości oraz pomagamy przy realizacji planów.

 • Analiza porównawcza
 • Rozszerzenie i optymalizacja zakładu
 • Planowanie środków roboczych i personelu
 • Planowanie i wspomaganie realizacji
 • Organizacja procesów
 • Systemy kontroli jakości

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszego modułu „Business Development". Zapraszamy do kontaktu!