IMA Schelling – Consulting
Digital & IoT

Przygotowujemy firmy na digitalizację.

Moduł aktywności „Digital"

ERP, MES, PoS i więcej


Czy jesteś gotowy na Przemysł 4.0? Podstawą jest tutaj digitalizacja wszystkich procesów firmy i procesów produkcyjnych przez systemy ERP, MES i PoS. Zapewniamy wsparcie w tym zakresie.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Współczesne systemy ERP tworzą podstawę dla strategicznego prowadzenia firmy. Są one centralą sterowania procesami na całej długości łańcucha tworzenia wartości i dzięki elastycznym przyłączom obsługują nowoczesne technologie.

 • Przetwarzanie zamówień
 • Supply Chain Management
 • Warehouse Management
 • Business Intelligence
 • Planowane zasobów
 • Kalkulacja
 • Powiązania logistyczne
 • Realizacja eksportu
 • Automatyczna kontrola zleceń
   

PoS (Point of Sale)

Automatyczne przetwarzanie wpływających zamówień i wsparcie procesu sprzedażowego przez całkowicie zintegrowane konfiguratory online redukuje nakład administracyjny w firmie i przyczynia się do zwiększenia obrotu.  

 • Konfigurator online
 • Ciągła struktura danych
 • Generowanie danych produkcyjnych
 • Graficzne rejestrowanie zleceń
 • Zautomatyzowane wpływanie zleceń
 • Konfiguracja produktowa

MES (Manufacturing Execution System)

Nowoczesna produkcja charakteryzuje się elastycznym sterowaniem. Systemy MES przetwarzają dane produkcyjne w czasie rzeczywistym i wspomagają tym samym organizację produkcyjną klienta przy podejmowaniu codziennych decyzji w celu zwiększenia produktywności.

 • Dokładne planowanie
 • Elastyczne sterowanie produkcją
 • Stanowisko zarządzania produkcją
 • Tworzenie partii
 • Oznaczenie elementu
 • Rejestrowanie danych roboczych i danych maszyny (BDE / MDE)
 • Systemy komunikatów zwrotnych
 • Systemy zarządzania magazynem
 • Strategie planowania
 • System sterowania sztaplowaniem
 • Połączenie instalacji
 • Zarządzanie środkami transportowymi
   

Cyfrowa integracja danych

Nowoczesna cyfrowa infrastruktura zwiększa efektywność poszczególnych procesów na całej długości łańcucha tworzenia wartości. Umożliwia szybkie reagowanie na zmiany, a tym samym trwałe zachowanie konkurencyjności.

 • Integracja pozioma
 • Integracja pionowa
 • Stopień automatyzacji
 • Systemy zarządzania (MIS)
 • Sieciowana produkcja
 • CAD/CAM
 • Systemy administracji
 • Integracja instalacji

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszego modułu „Digital i IoT". Zapraszamy do kontaktu!