IMA Schelling – Consulting
Performance Management

Zwiększamy efektywność przedsiębiorstwa.

Moduł aktywności „Performance Management“

Analiza, planowanie, wdrażanie


Chciałbyś zwiększyć konkurencyjność i ekonomiczność?
Pokażemy Ci, jak zoptymalizować organizację pracy, strukturę kosztów i procesy produkcyjne tak, aby osiągnąć ten cel i trwale zachować konkurencyjność.

Organizacja procesów

Podstawą efektywnego Lean Management jest bezpieczeństwo procesowe we wszystkich zakresach przedsiębiorstwa. Analizujemy zakresy odpowiedzialności i opisy stanowisk oraz zadania, treści robocze i przepływy informacji jak również opracowujemy razem z klientem jednoznaczny, stały zbiór zasad. W ten sposób przez optymalizację i restrukturyzację odkrywamy potencjały dla rozwoju przedsiębiorstwa:

 • Treści zadań i treści robocze
 • Przepływ informacji
 • Opis procesów
 • Zbiór zasad
 • Restrukturyzacja
 • Opis stanowisk
 • Zakresy odpowiedzialności

Zarządzanie produkcją

Ręcznie lub cyfrowo planowane procesy produkcyjne z inteligentnym sieciowaniem produkcji, ukierunkowanym planowaniem zasobów i przemyślanym wykorzystaniem funkcji maszyny zwiększają korzyść gospodarczą występujących zasobów. Analizujemy czas procesowy, zlecenia i parametry produkcyjne oraz zapytania materiałowe i listy elementów. Na podstawie tych danych optymalizujemy prognozowane planowanie produkcji i określamy w tym celu konieczne struktury, czynniki oddziałujące, wielkości sterowania i regulacji.

 • Czas procesowy
 • Zlecenia i parametry produkcyjne
 • Inteligentne sieciowanie produkcji
 • Planowane zasobów
 • Planowane zasobów
 • Zapytania materiałowe
 • Listy części
 • Prognozowane planowanie produkcji
   

Racjonalizacja

Zwiększ produktywność poprzez ciągłą redukcję nieekonomicznych procesów. Pokażemy Ci, jak można dostosować i zoptymalizować podział pracy, automatyzację i procesy produkcyjne oraz gospodarkę materiałową i przepływ informacji pod aspektami ekonomicznymi.

 • Podział pracy
 • Podział pracy
 • Przepływ produkcyjny
 • Procedura produkcyjna
 • Wielkość partii
 • Gospodarka materiałowa
   

Gospodarowanie czasem

Decyzje przedsiębiorstwa często podejmowane są tylko na podstawie dostępnego czasu procesowego. Ocena czasowa procesów jest podstawą kalkulacji, kosztów, zasobów i usług. W ramach analizy słabych punków możemy wykrywać potencjały i na tej podstawie formułować czynności korekcyjne.

 • Model czasu pracy
 • Rejestrowanie danych roboczych i danych maszyny (BDE / MDE)
 • Analiza ograniczeń
 • Planowane zasobów
 • Czas planowania dla kalkulacji
 • Czas procesowy
 • Czas wzorcowy na bazie zasad
   

Model czasu pracy

Aby ekonomicznie zarządzać zmiennymi sytuacjami, wspieramy Ciebie przy opracowywaniu i wprowadzaniu dynamicznych modeli czasu pracy.

 • Konta czasu pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Dzielenie zadań
 • Praca zmianowa
   

Organizacja produkcyjna

Koszty produkcji pozostają w bezpośrednim powiązaniu z wybraną organizacją produkcji. Poprzez całościową ocenę wymaganych stopni swobody i wymogów systemowych dla danej produkcji można kształtować dane jednostki produkcyjne.

 • Elastyczna produkcja
 • Płynna produkcja
 • Produkcja grupowa / wyspowa
 • Produkcja procesowa
 • Produkcja rzędowa
 • Produkcja segmentowa
 • Produkcja warsztatowa
   

Analiza przepływu wartości

Analizujemy czas procesowy, ograniczenia produkcyjne, przepływy materiałowe i informacyjne oraz zasoby materiałowe i warianty produktowe, wykrywamy słabe punkty i wskazujemy Overall Equipment Effectiveness. Na podstawie tych danych składamy propozycje, jak można dostosować istotne dla produkcji procesy i postępowania, aby nie zredukować czasu procesowego tworzenia wartości.

 • Czas procesowy
 • Ograniczenie produkcyjne
 • Wielkość partii
 • Przepływ materiału i informacji
 • Zasoby materiałowe
 • Analiza wartości użytkowej
 • Overall Equipment Effectiveness
 • Warianty produktowe
 • Analiza słabych punktów
 • Czas tworzenia wartości
   

Zarządzanie kosztami

Przez ciągłe utrzymanie i polepszenie struktury kosztów we własnych kluczowych kompetencjach zapewniona jest konkurencyjność i zwiększa się ekonomiczność. Doradzamy, jak przy pomocy ukierunkowanego kontrolingu kosztów i usług - do tego zaliczają się bieżące kalkulacje wstępne i dodatkowe, podobnie jak porównania kosztów u podwykonawców i dostawców, zachować koszty procesowe pod kontrolą.

 • Bieżąca kalkulacja
 • Kontroling kosztów
 • Porównanie kosztów podwykonawców i dostawców
 • Kontroling usług
 • Outsourcing
 • Koszty procesowe
 • Kalkulacja wstępna i dodatkowa
 • Ekonomiczność
   

Zarządzanie parametrami

Decydującym narzędziem do kontroli usług i kosztów jest strukturalne zarządzanie na podstawie wyrazistych parametrów. Przez transparentne i dostosowane czasowo przedstawienie wartości zadanych i rzeczywistych można znacząco zwiększać efektywność przedsiębiorstwa. Pokażemy jak to zrobić i zapewnimy wsparcie przy planowaniu i realizacji.

 • Dane podstawowe
 • Rejestrowanie danych
 • Struktura danych
 • Systemy danych
 • Systemy parametrów
 • Parametry, realizacja zamówień
 • Parametry, czas procesowy
 • Parametry, usługi produkcyjne
 • Analiza porównawcza
 • Podstawa planowania
   

Model wynagrodzenia

Wynagrodzenie zależne od wyników lub klasyfikacja w różnych grupach wynagrodzeń może przyczyniać się do zwiększenia motywacji i usług pracowniczych. Wspólnie zastanawiamy się, jakie bodźce zakładowe i systemy wynagrodzeń - przykładowo premie za jakość lub wynagrodzenie za wyniki - mogą być zasadne dla danego zakładu.

 • Różnicowanie wynagrodzeń  
 • Wynagrodzenie zorientowane na wyniki
 • Wynagrodzenie grupowe
 • Wynagrodzenie wynikowe
 • Klasyfikacja grup wynagrodzeń
 • Premia jakościowa
   

Zapraszamy do kontaktu!

Nasz główny zespół z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące usług naszego modułu „Performance Management".

Torben Bredehöft

E-mail: torben.bredehoeft(at)imaschelling.com
Tel. kom.: +49 151 25587374

Andreas Dahlmeier

E-mail: andreas.dahlmeier(at)imaschelling.com
Tel. kom.: +49 151 57635128

Lukas Scheler

E-mail: lukas.scheler(at)imaschelling.com
Tel. kom.: +49 151 51100114

Georg Schlautmann

E-mail: georg.schlautmann(at)imaschelling.com
Tel. kom.: +49 175 2081446