IMA Schelling – Consulting
Planowanie rozwoju zakładu

Moduł aktywności: Strategiczny rozwój zakładu i przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja struktury produkcyjnej

Rozbudowa zasobów produkcyjnych producenta domów gotowych w występujących halach

Nasze zlecenie


Producent domów gotowych z wolumenem ponad 300 domów rocznie zlecił nam sporządzenie analizy słabych punktów i opracowanie nowej koncepcji produkcyjnej dla każdego działu roboczego. Mieliśmy zaplanować układ produkcyjny zgodnie z etapami projektowania i wesprzeć naszych klientów przy jego wdrażaniu.

Nasze zadania


Nasza analiza słabych punktów przy występujących zakresach produkcyjnych obejmowała liczne deficyty produkcyjne. W pierwszym etapie określiliśmy możliwości rozwiązań, przy użyciu których takie deficyty mogą zostać usunięte w krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie środków. Odłączyliśmy na liniach produkcyjnych produkcję wstępną od konstruowania elementów i zwiększyliśmy prędkość taktowania na liniach produkcyjnych poprzez wyprowadzenie elementów intensywnych czasowo na odpowiednie odizolowane strefy produkcyjne. Oprócz tego poprzez przeniesienie treści roboczych na linii produkcyjnej odpowiadaliśmy za równomierną prędkość taktowania w instalacjach sieciowanych.

Następnie opracowaliśmy koncepcję przyszłej struktury produkcyjnej i układu produkcyjnego celem zwiększenia zasobów produkcyjnych w występujących halach produkcyjnych. W tym celu określiliśmy najpierw wymagane zasoby produkcyjne dla danego zakresu produkcyjnego na podstawie celów sprzedaży naszego klienta. Następnie miało miejsce zwiększenie stopnia produkcji wstępnej przez zastosowanie nowych, dodatkowych instalacji, w tym przykładowo centralnego docinania płyt i centrów do odwiązywania konstrukcji ciesielskich. Równolegle określiliśmy liczbę potrzebnych mocy produkcyjnych na każdy obszar produkcyjny i dostosowaliśmy zasady produkcji w oparciu o nadchodzące inwestycje odtworzeniowe (dostosowanie technologiczne). Oprócz tego struktura produkcyjna została przez nas kompletnie zmodyfikowana przy uwzględnieniu występujących i dodatkowych instalacji i opracowaliśmy koncepcję stopniowego projektowania i inwestowania.

Obsługujemy też całą realizację projektu.

Korzyści


Dzięki naszej koncepcji rozszerzenia zakładu na tej samej powierzchni producent domów gotowych mógł stopniowo zwiększyć swoje zasoby o około 40 procent, a swoją produktywność ogółem o ok. 20 procent.

Powrót do wszystkich przykładów projektów

Zasięgnij informacji o naszych przykładowych projektach MES, Produkcja kuchni, Stanowisko zarządzania produkcją lub Rozwój przedsiębiorstwa.