IMA Schelling – Consulting
Stanowisko zarządzania produkcją

Moduł aktywności: Doradztwo organizacyjne

Planowanie produkcji na bazie systemu sterowania

Zwiększenie produktywności przez implementację prostego stanowiska zarządzania produkcją

Nasze zlecenie


Obiekt produkcyjny domów gotowych z ok. 80 do 100 domów rocznie poprosił nas o zaprojektowanie narzędzia planistycznego na podstawie Excela. Miało ono służyć określaniu tygodniowych zasobów produkcyjnych na podstawie danych kompletowania zlecenia i - przy uwzględnieniu czasu obróbki jednego elementu w określonym zakresie produkcyjnym - umożliwiać codzienne sterowanie produkcją. Oprócz tego pożądana była obsługa projektowa przy programowaniu i wprowadzaniu narzędzia planistycznego.

Nasze zadania


Nasz zespół konsultingowy zaprojektował strukturę opartą na Excelu dla narzędzia planistycznego do tygodniowego i dziennego planowania i wykorzystania zakresów produkcyjnych. W pierwszej kolejności przyporządkowano masy i wartości czasowe do momentu rejestrowania zleceń i określania elementów. Następnie miało miejsce określanie ręcznych stopni swobody planowania przez sterowanie produkcją oraz wyspecyfikowanie wartości czasowych na podstawie wartości kalkulacji i czasu planowania.
Oprócz tego zespół pełnił funkcję kontaktową dla wszystkich uczestników projektu.  

Korzyści


Przy pomocy nowego narzędzia klient może odpowiednio zaplanować obłożenie i lepiej wykorzystać określony zakres produkcyjny. W rezultacie produktywność wzrasta o około dziesięć procent.

Powrót do wszystkich przykładów projektów

Zasięgnij informacji o naszych przykładowych projektach MES, Produkcja kuchni, Planowanie rozwoju firmy lub Rozwój przedsiębiorstwa.