Komunikaty prasowe

Informacje o IMA Schelling Group

Nasze oficjalne komunikaty prasowe


Nasze komunikaty prasowe są dostępne tylko w języku niemieckim i angielskim.

Osoba do kontaktu w kwestiach prasy

Julia Krüger
IMA Schelling Deutschland

E-Mail: julia.krueger(at)imaschelling.com
Telefon: +49 5741 331 185