IMA Schelling Austria GmbH
Studia i praktyka

Poznaj świat pracy IMA Schelling Austria

Studia i praktyka

Poznaj świat pracy IMA Schelling Austria


U nas studiujący mogą na bieżąco wykonywać interesujące zadania i projekty w ramach prac licencjackich / dyplomowych / magisterskich, stażów zawodowych lub praktyk. Możliwości występują tutaj w różnych działach przedsiębiorstwa (konstruowanie, projektowanie, łańcuch dostaw, produkcja...). Nierzadko praktyka lub praca licencjacka / dyplomowa / magisterska to pierwszy krok na efektywnej ścieżce zawodowej w IMA Schelling Austria.  

Jesteś jeszcze uczniem i chciałbyś poznać codzienną pracę w międzynarodowej firmie zajmującej się konstruowaniem maszyn. Skorzystaj z szansy na przygotowanie do późniejszego życia zawodowego w ramach praktyki w różnych działach naszego przedsiębiorstwa.

Chcesz poznać szczegóły? Aplikuj teraz z własnej inicjatywy!
 

Studia dualne

w IMA Schelling Austria

Nauka zawodu - Rozpocznij karierę u nas jeszcze podczas studiów! Razem z uczelniami zawodowymi Voralberg i Dornbirn oferujemy naukę zawodu lub studia dualne, a tym samym możliwość rozpoczęcia jeszcze podczas studiów kariery zawodowej w IMA Schelling Austria.

ELEKTROTECHNIKA

Dualna nauka zawodu BSC na uczelni Voralberg

Studia licencjackie w zakresie elektrotechniki, dualne (BSc) łączą studia na uczelni Voralberg (FHV) z praktyczną nauką zawodu w IMA SCHELLING Austria. W pierwszym roku ugruntowana teoretyczna wiedza jest przekazywana na FHV. Od trzeciego semestru praktyczna część nauki jest realizowana u nas, w firmie partnerskiej.  

Absolwenci tych dualnych studiów licencjackich mogą się spodziewać:  

  • cennych doświadczeń praktycznych,
  • interesujących zakresów zadań,
  • nowoczesnych środków roboczych i komunikacyjnych,
  • atmosfery opartej na wzajemnym szacunku.  

MECHATRONIKA

Zawodowe studia BSC na uczelni Dornbirn

Na uczelni w Dornbirn (FHV) studiujący od 2017 roku mogą ukończyć także studia mechatroniczne (BSc) w ramach nauki zawodu. Do tematów na studiach zaliczają się kwestie z mechaniki, elektryki instalacji, pneumatyki, hydrauliki itp. Tym samym takie studia to idealny próg wejścia w świat IMA SCHELLING.  
Studiujący, którzy zapisali się na uczelni w Dornbirn na studia zawodowe w zakresie mechatroniki, mogą u nas regularnie pracować w niepełnym wymiarze godzinowym, aby połączyć studia i działalność zarobkową.

Także chcesz zostać studentem IMA SCHELLING? Aplikuj teraz z własnej inicjatywy!

INFORMATYKA / INNOWACJA CYFROWA

Zawodowe studia BSC na uczelni w Voralberg

Fachowcy i menedżerowie z zakresu informatyki (lub z pogranicza informatyki i ekonomii), którzy towarzyszą transformacji cyfrowej i wykorzystują jej szanse, są bardzo pożądani na rynku pracy. Także nasze zapotrzebowanie na informatyków stale rośnie.  

Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę teoretyczną przez praktyczne doświadczenia? Aplikuj teraz!

INFORMATYKA

Studia magisterskie MSC na uczelni Voralberg

Podczas studiów magisterskich w dziedzinie informatyki (MSc) na uczelni w Voralberg nauczysz się przejmować odpowiedzialność i poznasz na poziomie akademickim zagadnienia, które pozwolą na uzyskanie dyplomu z bardzo dobrymi ocenami. Uczelnia mimo pełnego wymiaru godzin nauki daje możliwość elastycznej działalności zawodowej (maks. 50%). IMA Schelling pozostaje pod tym względem do dyspozycji. To najlepsze warunki, aby rozpocząć u nas karierę jako ekspert IT.

Aplikacja

Zapraszamy

W razie zainteresowania aplikuj przez nasz portal.

Informacja: Dla zapewnienia lepszej czytelności rezygnujemy z równoczesnego stosowania form: męskiej, żeńskiej i innych.
Wszystkie określenia osobowe odnoszą się w tym samym stopniu do osób każdej płci.