IMA Schelling Deutschland
Studia / praktyka

Szanse kariery w firmie IMA Schelling

Praktyka i studia dualne

Poznaj środowisko pracy firmy IMA Schelling Deutschland


Studentom i uczniom oferujemy na bieżąco możliwości realizowania interesujących zadań i projektów w ramach pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej, praktyk semestralnych lub praktyk zawodowych. Prace i praktyki są możliwe w różnych działach przedsiębiorstwa (produkcja, konstruowanie, projektowanie, symulacja, dystrybucja, marketing, zarządzanie handlem...).  

Zapytania wraz ze szczegółowymi propozycjami tematów lub danymi dotyczącymi oczekiwanego miejsca pracy lub praktyki i zakresu czasowego prosimy składać w postaci aplikacji poprzez portal dla kandydatów.
 

Łączenie teorii z praktyką

ZINTEGROWANA Z PRAKTYKĄ STUDIA

Wraz z FH Bielefeld oferujemy różne programy studiów licencjackich z ukierunkowaniem na biznes i technikę.

Poznaj codzienne życie studenckie

NRW/LOWER SAXONY TECHNICAL COLLEGE

Dowiedz się, czy studiowanie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych lub technologii jest dla Ciebie odpowiednie.

Pytania

Chętnie odpowie na nie

Kristin Homann | Human Resources | IMA Schelling Deutschland
Telefon: +49 5741 331 381
E-Mail: kristin.homann(at)imaschelling.com

Aplikacja

Poprzez nasz portal dla kandydatów

Zapytania wraz ze szczegółowymi propozycjami tematów / danymi dotyczącymi oczekiwanego miejsca pracy lub praktyki i zakresu czasowego prosimy składać w postaci aplikacji z własnej inicjatywy.

Informacja: Dla zapewnienia lepszej czytelności rezygnujemy z równoczesnego stosowania form: męskiej, żeńskiej i innych.
Wszystkie określenia osobowe odnoszą się w tym samym stopniu do osób każdej płci.