IMA Schelling Group
Prace montażowe w dobie Covid-19

Prace montażowe w dobie Covid-19

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI MONTAŻOWYCH I SERWISOWYCH W WARUNKACH COVID 19

Ze względu na aktualną sytuację w odniesieniu do Covid 19 czynności montażowe i serwisowe są możliwe tylko w utrudnionych warunkach.
Dlatego dążymy do przeprowadzania czynności zdalnie lub przesuwania ich, o ile występują takie możliwości.  
Dlatego dążymy do przeprowadzania czynności zdalnie lub przesuwania ich, o ile występują takie możliwości.
Naturalnie będziemy starać się wspomagać klientów w ramach konieczności także na miejscu. Obecnie obowiązują wymienione warunki dla podróży naszych pracowników.

IMA SCHELLING NIEMCY

REGULACJE WJAZDOWE

Dla podróży powrotnej z obszarów ryzyka (według RKI) we wszystkich krajach związkowych obowiązuje regulacja:

  • Przed wjazdem konieczne jest złożenie cyfrowej deklaracji wjazdu: www.einreiseanmeldung.de; Potwierdzenie wymaganego cyfrowego zgłoszenia wjazdu należy mieć ze sobą przy wjeździe.
  • Negatywny wynik testu (maksymalnie 48 godzin w przypadku testu antygenowego lub 72 godziny w przypadku testu PCR) należy mieć ze sobą przy wjeździe, przechowywać i przedkładać na żądanie.
  • Jeśli w ciągu 48 godzin przed przyjazdem nie jest możliwe wykonanie testu, należy go wykonać w ciągu 24 godzin po przyjeździe. Wjeżdżający musi udać się na kwarantannę do otrzymania negatywnego wyniku testu.

 

Powrót z obszarów o wysokim indeksie zakażeń:

  • Przed wjazdem konieczne jest złożenie cyfrowej deklaracji wjazdu: www.einreiseanmeldung.de; Potwierdzenie wymaganego cyfrowego zgłoszenia wjazdu należy mieć ze sobą przy wjeździe.
  • Negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin w przypadku testu antygenowego lub 72 godziny w przypadku testu PCR, należy mieć ze sobą przy wjeździe.
  • Występuje 10-dniowy obowiązek kwarantanny od dnia wjazdu. Skrócenie kwarantanny jest możliwe przez drugi test (test dobrowolny).

Testowanie może następować, licząc od dnia przyjazdu, piątego dnia. W razie otrzymania negatywnego wyniku testu kwarantanna zostaje zniesiona.

 

Powrót z obszaru z występującym wariantem wirusa:

  • Przed wjazdem konieczne jest złożenie cyfrowej deklaracji wjazdu: www.einreiseanmeldung.de; Potwierdzenie wymaganego cyfrowego zgłoszenia wjazdu należy mieć ze sobą przy wjeździe.
  • Negatywny wynik testu, nie starszy niż 24 godzin w przypadku testu antygenowego lub 72 godziny w przypadku testu PCR, należy mieć ze sobą przy wjeździe.
  • Występuje 14-dniowy obowiązek kwarantanny od dnia wjazdu. Skrócenie kwarantanny przez drugi test (test dobrowolny) nie jest możliwe.

 

Wyjątki: Kwarantanna nie dotyczy osób, które przez okres krótszy niż 5 dni z istotnych i niemożliwych do przesunięcia powodów zawodowych przebywały na obszarze ryzyka lub wjeżdżają na teren Niemiec i mają negatywny wynik testu. (Nie dotyczy powrotu z obszarów występowania wariantu wirusa w przypadku pobytu w ciągu ostatnich 10 dni).

 

INFORMACJA: Zaświadczenie o szczepieniu i statusie ozdrowieńca może zastępować potwierdzenie negatywnego wyniku testu i zwalniać z kwarantanny, nie dotyczy to przypadku wcześniejszego przebywania na obszarze występowania wirusa.

 

ŹRÓDŁA

Rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren innego państwa w związku z pandemią koronawirusa (CoronaEinrVo) Federalne Ministerstwo Zdrowia

 

NASZE POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO TEJ REGULACJI

Ponieważ wszyscy nasi pracownicy po powrocie z wymienionych obszarów ryzyka poddają się testom i do czasu przedstawienia negatywnego wyniku testu muszą udać się na kwarantannę, mamy do czynienia z przestojem.

 

AKTUALNE OBSZARY RYZYKA

Instytut im. Roberta Kocha

 

STATUS NASZEGO REGIONU

Nadrenia-Westfalia / Powiat Minden-Lübbecke

Określenie właściwego urzędu ochrony zdrowia

 

IMA SCHELLING AUSTRIA

REGULACJE WJAZDOWE

W Austrii obowiązuje aktualnie regulacja 3G, tzn. celem wjazdu trzeba być przetestowanym, zaszczepionym lub ozdrowieńcem.  

ŹRÓDŁA

Rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren Austrii w związku z COVID 19

Informacje WKO

NASZE POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO TEJ REGULACJI

Nasi pracownicy nie muszą przechodzić testów lub kwarantanny przy wjeździe, o ile byli w wymienionych krajach, dla których obowiązują te wyjątki. (patrz "Informacje WKO")

Jednakże po powrocie poddajemy naszych pracowników szybkiemu testowi. Nie ma on oficjalnego charakteru, a tylko służy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

AKTUALNE OBSZARY RYZYKA

Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych, Austria

STATUS NASZEGO REGIONU

Vorarlberg / Bregencja / Schwarzach