IMA Schelling
O Precision

Tutaj podawane są wszystkie informacje o jednostce biznesowej Precision.

O IMA Schelling Precision

Koncepcje rozwiązań, które nie ograniczają się tylko do piłowania


W jednostce biznesowej IMA Schelling Precision łączymy nasze wieloletnie doświadczenia i wiedzę w zakresie rozwiązań odnośnie rozcinania i przenoszenia płytowych materiałów z metalu, tworzywa sztucznego i materiałów budowlanych oraz specjalnych materiałów kompozytowych. Zaliczają się do tego także płytki drukowane. Rozcinanie tych materiałów jest wymagające, a wymogi różnych tworzyw w zakresie techniki rozcinania znacznie się różnią. Mimo to udało się nam znaleźć wspólny mianownik dla ich obróbki: piłowanie precyzyjne ze zintegrowanymi inteligentnymi funkcjami. Oprócz tego w oparciu o nasze wyspecjalizowane piły precyzyjne oferujemy szereg rozwiązań w zakresie instalacji, włącznie z niezbędnymi układami peryferyjnymi, w tym nasz magazyn powierzchniowy, koncepcje robotów, automatyzację itp.

„IMA Schelling Precision to jednostka biznesowa, która łączy małych, a także reprezentowanych na całym świecie dużych klientów, oferując im rozwiązania do rozcinania różnych materiałów, z uwzględnieniem określonych właściwości. Globalna organizacja serwisowa i doradztwo są decydujące dla naszych klientów."


Twój bezpośredni kontakt do zespołu Precision!

Produkty

Szukasz innowacyjnych rozwiązań do obróbki tworzywa sztucznego i metali w połączeniu z kompleksową obsługą?
Opracowujemy i produkujemy odpowiednie do danych wymogów rozwiązania w zakresie docinania, automatyzacji, transportu i przenoszenia oraz pakowania płytowych materiałów z metalu, tworzywa sztucznego i materiałów budowlanych oraz kompozytowych materiałów specjalnych i płytek drukowanych.
Mamy dla ciebie inteligentne rozwiązania w tym zakresie.

Historia

Jednostka biznesowa Precision to ugruntowany od wielu dekad zakres działalności dzisiejszej IMA Schelling Austria GmbH (wcześniej Schelling). Pierwszym produktem Precision była opracowana przez Schelling w latach 70-tych piła aluminiowa. Od tego czasu portfolio rozwiązań w zakresie rozcinania metalu, elektroniki, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych stale rosło i obejmuje dzisiaj całkowicie automatyczne instalacje do rozcinania płyt i ręczne płyty precyzyjne oraz rozwiązania w zakresie magazynowania materiału, podawania, robotyki, sztaplowania, pakownia i odsysania. Oprócz metali nieżelaznych i stali mogą być przetwarzane także tworzywa sztuczne, płytki drukowane, materiały budowlane nie zawierające drewna i kompozytowe materiały specjalne.
Od czasu założenia IMA Schelling Group powstały kolejne 4 jednostki biznesowe w roku 2019, aby zagwarantować pełnię zadowolenia naszym klientom i dalej rozbudowywać i wzmacniać segment Precision.

Nasz zespół

Serwis

Aktualne informacje | Precision

Najnowsze informacje z tej jednostki biznesowej są dostępne tylko w języku niemieckim i angielskim.