IMA Schelling Woodworking
Produkcja drzwi

Ekonomiczna i efektywna ciągła produkcja drzwi

Kluczowa działalność

Formatowanie i obróbka obrzeży


Każde drzwi są inne. Tępo zamykające się drzwi, drzwi pokojowe z przylgami z prostą lub profilowaną krawędzią przylegania, drzwi po tzw. postformingu lub drzwi funkcyjne: są one tak różne, jak różne są wymogi dotyczące projektowania maszyn i agregatów przy obróbce obrzeży. Jako specjalista od innowacyjnych maszyn i instalacji do obróbki drewna IMA Schelling Group oferuje odpowiednie do wymogów, indywidualne instalacje do obróbki obrzeży do ciągłej produkcji drzwi.

Zasadniczo drzwi o grubości od 30 do 90 mm są nieco grubsze niż typowe płyty surowe do produkcji mebli. Także ich budowa z pełnego drewna lub z ryglami z twardego drewna różni się od powlekanej płyty wiórowej lub płyty MDF. Dlatego do obróbki skrzydeł drzwi pożądane są agregaty do formowania i skrawania ze znacznie bardziej wydajnymi silnikami i solidne maszyny. Dla porównania: Moc silnika agregatów do formatów do obróbki klasycznych płyt wiórowych lub płyt MDF wynosi zwykle od 4,5 do 8 kW. Do obróbki skrzydeł drzwi potrzeba natomiast agregatów skrawających z mocą silnika od 18 do 30 kW. Bardzo wytrzymałe, odporne na skręcenie i mające niski poziom wibracji maszyny IMA Schelling są dodatkowo gwarancją ekonomicznej i równocześnie wysoce precyzyjnej obróbki przez frezowanie z wysoką dokładnością powtarzania przez cały cykl żywotności maszyny.  

Oprócz większej wydajności agregatów formatujących, formatowanie i oklejanie skrzydeł drzwiowych różni się jeszcze w inny sposób od obróbki zwykłych elementów meblowych. W przeciwieństwie do nich, drzwi są zazwyczaj obrabiane najpierw w poprzek, a następnie wzdłuż. Dzięki tej niewielkiej zmianie krawędzie pionowe zamontowanych drzwi są ciągłe od góry do dołu i nie są przerwane spoiną klejową krawędzi poprzecznej. 
 

Zestawy instalacji i agregatów do określonych projektów i zastosowań

Zależnie od złożoności produkcji przy ciągłym montażu drzwi stosowana jest cała dostępna gama agregatów do obróbki i dodatkowej obróbki z portfolio IMA Schelling. Rezultatem są optymalne zestawy instalacji i agregatów do określonych projektów i zastosowań. Podstawą jest tutaj technologia maszynowa z jednostronnymi, półtorastronnymi i dwustronnymi maszynami. Indywidualne projekty obejmują począwszy od półautomatycznych maszyn jednostkowych do obróbki obrzeży przez całkowicie automatyczne linie produkcyjne aż po instalacje do produkcji przednóżków i listew okładzinowych.

Z reguły maszyny do drzwi stanowią najbardziej zaawansowane urządzenia do ciągłej obróbki obrzeży. Zwykle przy produkcji drzwi konfigurowane indywidualnie dla danego klienta maszyny IMA z serii Combima tworzą istotę instalacji produkcyjnych. Łączą one obróbkę formatu - formatowanie, zaginanie i profilowanie półfabrykatów drzwi: z klejeniem i dodatkową obróbką obrzeży. Przy tym zarówno popularne agregaty z obróbki części mebli, jak i agregaty specjalne są stosowane do montażu drzwi. Dla klientów, którzy produkują drzwi o różnej grubości, możliwe jest segmentowanie docisku, aby przy zmianie grubości nie trzeba było całkowicie uruchamiać maszyn w trybie jałowym. Oprócz tego opracowane systemy wsuwania do półfabrykatów drzwi sprawiają, że nie jest konieczne przeprowadzanie produktu przez wcześniejsze podwójne urządzenie do profilowania lub automaty do obróbki formatów lub referencyjną instalację do frezowania.

W odróżnieniu od obróbki standardowych części mebli przy produkcji drzwi obszar formatu może być dłuższy niż standardowa maszyna do obróbki obrzeży. Przy tym długość maszyny od 40 do 60 metrów nie jest rzadkością. Specjalne systemy napędowe z dwoma napędami drążkowymi (master i slave) umożliwiają takie bardzo długie maszyny z ciągłym łańcuchem transportowym. W przypadkach specjalnych bardzo długie maszyny mogą być wyposażane w napęd nadmiarowy (dwa oddzielne łańcuchy). Jest to korzystne przykładowo wówczas, kiedy produkcja drzwi jest łączona z lakierniami i przez to powstają zabrudzenia, które wymagają wymiany łańcucha. W takim przypadku nie trzeba wymieniać całego łańcucha, a tylko jeden z dwóch łańcuchów. Znacznie zmniejsza to nakład konserwacyjny i tym samym koszty.

Oprócz obróbki ciągłej potrzeba maszyn CNC do różnej obróbki, w tym wytwarzania frezowania skrzynek zamków i zestawów klamek, otworów na zawiasy, wycięć, frezowań ozdobnych i wielu innych.

Całe drzwi z jednego źródła: nowy proces IMA Schelling Group stwarza taką możliwość

Szczelina zerowa jest oznaką mebli wysokiej jakości. Osiąga się ją dzisiaj przez obróbkę części laserem. Przy tym aktywacja warstwy funkcyjnej materiału obrzeża bezpośrednio przed łączeniem z detalem ma decydujący wpływ na jakość obrzeża. Przy prostych powierzchniach wąskich nie jest to problem, ponieważ obrzeże jest wykonywane w jednym etapie obróbki. Przy przylgach drzwiowych są konieczne dalsze etapy, aby uformować obrzeże pod względem konturu. Przy kantowaniu przylg drzwiowych materiał obrzeża jest początkowo umieszczany na krawędzi przylegania, w cyklu wzdłużnym jest następnie szczelinowany, aby ułożyć się w sposób zamknięty kształtowo w stosunku do krawędzi poprzecznej, a następnie jest formowany w konturze zaginanym. Materiał obrzeża jest przy tym osłabiany przez rowki w punktach gięcia.

Do tej pory obróbka laserowa obrzeży tak profilowanych wąskich powierzchni uchodziła za niewykonalną. Jednak IMA Schelling dowodzi czegoś innego. Na podstawie ugruntowanej zaawansowanej technologii laserowej opracowano innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie zalet techniczno-procesowych szczeliny zerowej także dla przylg drzwiowych.

Formowanie grubych obrzeży

Oprócz klasycznego cienkiego obrzeża do klejenia przylgowego w drzwiach stosuje się także grube obrzeże z tworzywa sztucznego, do 2 mm. Integracja dodatkowych etapów obróbki obrzeży przed klejeniem umożliwia formowanie i klejenie grubych krawędzi w zakresie konturu zagięcia. Dla optymalnej jakości dodatkowej obróbki można bez problemu zintegrować dodatkowe agregaty, jak noże wygładzające do profili, agregaty do kopiowania i zaokrąglania narożników.  

Korzyści grubych obrzeży to lepsze właściwości dotykowe i optyczne. Funkcjonalnie mogą one przyczyniać się do zwiększenia wartości produktu, ponieważ są bardziej odporne na zarysowania i mniej wrażliwe na uderzenia niż cienkie krawędzie. Przez frezowanie małych promieni design drzwi jest odpowiedni do designu mebli. Oprócz tego drzwi z grubą krawędzią mogą też stanowić tanią alternatywę dla drzwi funkcyjnych z odlaną krawędzią PUR.  

Instalacja o charakterze prototypowym

Typowym przykładem całkowicie indywidualnie skonfigurowanego procesu produkcji drzwi jest opracowana przez IMA Schelling razem z i dla producenta drzwi HUGA KG, jedyna na świecie instalacja do postformingu do produkcji kątowników okładzinowych z już powlekanych materiałów. Proces upraszcza przebieg produkcyjny kątowników okładzinowych i umożliwia równocześnie produkcję okrągłych kątowników w trybie ciągłym z już powlekanych materiałów płyt z odporną na zarysowania powierzchnią Durat®. Istotą mającej około 54 metry długości instalacji do obróbki szczególnie wąskich surowców i części gotowych (min. wymiar gotowy: 56 mm) są dwie umieszczone z przesunięciem względem siebie dwustronne instalacje Combima.  

Typowym przykładem całkowicie indywidualnie skonfigurowanego procesu produkcji drzwi jest opracowana przez IMA Schelling razem z i dla producenta drzwi HUGA KG, jedyna na świecie instalacja do postformingu do produkcji kątowników okładzinowych z już powlekanych materiałów. Proces upraszcza przebieg produkcyjny kątowników okładzinowych i umożliwia równocześnie produkcję okrągłych kątowników w trybie ciągłym z już powlekanych materiałów płyt z odporną na zarysowania powierzchnią Durat®. Istotą mającej około 54 metry długości instalacji do obróbki szczególnie wąskich surowców i części gotowych (min. wymiar gotowy: 56 mm) są dwie umieszczone z przesunięciem względem siebie dwustronne instalacje Combima.

Dzięki nowemu sposobowi okładzina ozdobna i okładzina przylgowa HUGA mają dokładnie taki sam kolor i strukturę powierzchniową, co drzwi i przednóżek. Ponieważ oprócz tego możliwe jest docinanie pasków kątowych okładziny o każdej dowolnej szerokości z płyty wstępnie powlekanej, czas wymiany folii i magazynowanie folii o różnej szerokości nie są konieczne. Wszystkie wymagane regulacje następują automatycznie.

Obecnie instalacja, która zastąpiła dwie stare instalacje produkcyjne, obrabia części o długości 2000 mm, 2200 mm, 2600 mm i 3000 mm z prędkością posuwu 28 m/min i odstępem między częściami wynoszącym 500 mm.

Wniosek

Niezależnie od tego, jaki rodzaj drzwi ma być obrabiany i w jaki sposób oraz czy dotyczy to produkcji seryjnej, czy też produkcji dla wielkości partii 1, IMA Schelling Group oferuje indywidualnie zaprojektowanie, ekonomiczne, kompleksowe rozwiązania do ciągłej produkcji drzwi.

Chcesz poznać szczegóły?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej koncepcji instalacyjnej do drzwi. Zapraszamy do kontaktu!