IMA Schelling Woodworking
Produkcja seryjna

Efektywne rozwiązania

Ekonomiczna produkcja seryjna

Wszystko z jednego źródła

Produkcja seryjna maszyn i instalacji IMA Schelling oznacza maksymalną produktywność i wysoką jakość. IMA Schelling dostarcza począwszy od rozcinania przez obróbkę krawędziową do wiercenia i kołkowania wszystkie maszyny z wymaganą technologią przetwarzania i sterownikami instalacji, które są potrzebne do ekonomicznej, wysokowydajnej produkcji masowej. Przy tym wielość rozwiązań szczegółowych sprawia, że nasze produkty są tak niepowtarzalne. Można spodziewać się po nas najwyższej jakości i ponadprzeciętnej dostępności instalacji. Sam się o tym przekonaj.  


Rozcinanie

Efektywne procesy rozcinania stanowią podstawę dla maksymalnie produktywnego wytwarzania seryjnego. Przy tym duże znaczenie ma nie tylko koordynacja procesów poprzedzających i następujących. Także optymalizacja poszczególnych etapów procesowych i przygotowanie dalszych etapów procesowych mają istotne znaczenie.

Do rozcinania w ramach produkcji seryjnej oprócz klasycznych pił wzdłużnych i poprzecznych odpowiednie są także piły czołowe. Moc instalacji może zostać znacząco zwiększona poprzez wiele modułów wsuwanych do piły poprzecznej, ponieważ w ten sposób maksymalnie trzy paski pakietowe mimo różnych przekrojów są rozcinane razem.

Podawanie, sortowanie, sztaplowanie

Nowoczesne, wydajne linie produkcji seryjnej definiuje się przez wysoką prędkość ciągłą ze zoptymalizowanymi procesami przezbrajania. Nasze instalacje podające i sztaplujące są łącznikami określającymi wydajność w obiektach klienta. Dlatego w pierwszej kolejności to wybór optymalnej koncepcji instalacji z właściwym projektowaniem określa efektywność linii produkcyjnej. Należy przy tym uwzględnić wymiary płyt, układy stosów, wielkości partii, rodzaje podłoży itp. Tylko w ten sposób można zapewnić optymalną produktywność obrabiarek, a tym samym maksymalną ekonomiczność.

Koncepcje instalacyjne nie muszą jednak spełniać tylko wymogu mocy i prędkości. Nasze rozwiązania do podawania są tak optymalnie przystosowane do materiału, że tym samym możliwe jest także podawanie szerokiej palety płyty bez uszkodzenia materiału. Oprócz tego inteligentne procesy logiczne sortowania zapewniają maksymalną swobodę pod względem wyboru stosu.  

Obróbka obrzeży

Nasze wysoce wydajne dwustronne obrabiarki do obrzeży typu Combima dzięki ich wyjątkowo stabilnej budowie w połączeniu z odpornymi na zużycie agregatami precyzyjnymi spełniają najwyższe wymogi w odniesieniu do pojemności i jakości. Są one odpowiednie do złożonych zadań formatowania, obróbki obrzeży i rowkowania. Do wyposażenia podstawowego należy całkowicie automatyczna, sterowana programem regulacja szerokości i napęd posuwu master i slave. Ta zasada napędowa gwarantuje bezwzględną równoległość, a tym samym bardziej bezpieczną procesowo jakość przy najwyższej dostępności i niewielkim zużyciu.

Wiercenie i łączenie na kołki

Dzięki dalszemu rozwojowi techniki wiercenia IMAGIC flex IMA konsekwentnie realizuje cel „wszystko z jednego źródła" z ciągłą obróbką obrzeży, techniką wiercenia i przenoszeniem oraz transportem. Kompaktowe i niezajmujące wiele miejsca maszyny odpowiednie są do przemysłowej produkcji mebli pokojowych, sypialnych, kuchennych, łazienkowych i biurowych, u producentów mebli składanych i w zakładach dostawców do produkcji seryjnej, podobnie jak do produkcji średnich i mniejszych partii z kompletowaniem.

Są one przeznaczone do elastycznego poziomego i pionowego wiercenia od dołu i od góry na prostokątnych detalach. Elastyczność dzięki pojedynczo sterowanym wrzecionom wiertarki i minimalny czas przezbrajania instalacji umożliwiają ekonomiczną obróbkę kompleksowych układów otworów wierconych. Również wprowadzanie kołków w poziome krawędzie czołowe w połączeniu wiercenia i kołka w maszynach jest możliwe.  

Planowanie przepływu materiału

Korzyść i rzeczywiste wartościowanie instalacji produkcyjnej zależą znacznie od planowania przepływu materiału lub techniki przenoszenia. Zwłaszcza linie produkcyjne o dużych prędkościach przelotowych pracujące z wysoką wydajnością wymagają dokładnie dopracowanych koncepcji logistycznych, aby wykorzystać ich maksymalną produktywność.

Warunki ramowe danego lub nowo planowanego otoczenia stanowią ważną podstawę dla projektowania instalacji. Decydujące są takie dane, jak obrazy stosu, wielkości partii, detale itp. W przypadku koncepcji techniki przenoszenia i techniki transportowej do linii produkcyjnej uwzględniamy nie tylko powiązania z obrabiarkami, ale także takie z danym środowiskiem produkcyjnym.

Inteligentna technika przenoszenia

Jako innowacyjny specjalista od technologii w zakresie techniki przenoszenia, transportu i magazynowania IMA Schelling oferuje wieloletni know-how i uznane kompetencje odnośnie inteligentnych rozwiązań systemowych. W centrum naszych rozwiązań High Speed pozostają zawsze wymogi indywidualne. Podstawa dla rozwiązania każdego, nawet złożonego zadania, jest optymalne połączenie wysokiej jakości konstruowania maszyn i inteligentnego sterowania procesami. Przy tym oprócz ekonomicznej funkcji całkowitej instalacji kładziemy szczególny nacisk na najwyższą jakość części i bezwzględne bezpieczeństwo procesowe.  

Transport funkcyjny

Toczenie, odwracanie, dozowanie, wyprowadzanie itp.: transport funkcyjny to ogniwa łączące, a tym samym elementarne składniki łączonych linii produkcyjnych. Korzyści i wartość linii produkcyjnej zależą w znacznym stopniu od tej techniki przenoszenia.

Sterowanie

Złożone instalacje i linie produkcyjne potrzebują złożonego sterowania z łatwą, intuicyjną obsługą. Nasze instalacja wzorcowo osiągają ten efekt. Przez wyświetlacz dotykowy operator w każdej chwili uzyskuje doskonały i transparentny przegląd procesów łącznie ze statusami instalacji i maszyn. Oprogramowanie o wysokiej złożoności zapewnia zarówno w zakresie instalacji do docinania, jak i w zakresie linii do obróbki obrzeży optymalne bezpieczeństwo procesowe, a tym samym maksymalną produktywność.

Chcesz poznać szczegóły?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych koncepcji instalacyjnych w zakresie produkcji seryjnej. Zapraszamy do kontaktu!