IMA Schelling Group
Polska

Firma IMA Schelling jest reprezentowana na całym świecie.

IMA Schelling Polska


Licząca niemal 150 pracowników firma IMA Schelling Polska już od 1998 roku jest ważną filią produkcyjną i dystrybucyjną IMA Schelling Group. Oprócz produkcji mniejszych standardowych maszyn w segmentach techniki przelotowej, systemów transportowych i pił, firma produkuje wiele komponentów i podzespołów, które są stosowane do montażu maszyn w głównych fabrykach w Lübbecke i Schwarzach. Oprócz tego IMA Schelling Polska odpowiada za serwis i dystrybucję maszyn oraz instalacji w Polsce, Białorusi, Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.